O násJsme mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která si váží a navazuje na práci našich předků. Zároveň však umí jít s dobou a do svých procesů integrovat moderní trendy ve stavebnictví.

Specializujeme se na stavební průzkumy a diagnostiku budov všech typů a velikostí. Zabýváme se obnovou památek a původními řemeslnými postupy. Rádi budeme součástí Vašeho projektu!

Služby

Přehled služeb které nabízímeStavebně technické průzkumy

Stavebně technický průzkum objektu
Provádění destruktivních a nedestruktivních zkoušek
Pasportizace objektu, lokalizace vad a poruch
Prohlídka nosných dřevěných konstrukcí
Mykologický průzkum
Zjištění příčin poruch konstrukce, návrh sanačního opatření
Sledování trhlin v objektu


Statika

Statické posudky a výpočty
Projekce
Statické průzkumy
Prohlídka ocelových konstrukcí
Kontrola koroze ocelových prvků, kontrola spojů
Posouzení architektonické studieObnova památek

Kompletní stavební obnova historických staveb
Využití tradičních materiálů, technologií a postupů
Návrh sanačního opatření
Sanace poruch

Ostatní služby

Poradenství
Prohlídka objektu před zateplením
Prohlídka objektu před koupí
Specializovaný prodej materiálu
Dobročinné aktivity

Stavebně technické průzkumy


Volba výběru metody záleží na stavu objektu nebo konstrukce

Jaké metody a přístroje používáme?


Stavebně technický průzkum ověřuje stav a vlastnosti materiálů v konstrukcích a slouží jako podklad pro statický výpočet a projekční práce. V neposlední řadě je taktéž nezbytným předpokladem k provedení úspěšného sanačního opatření. Jsme schopni provádět destruktivní a nedestruktivní zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik stavebních konstrukcí. Nabízíme provedení následnujících zkoušek.

Destruktivní zkoušky typu:

 • Jádrové vývrty (do betonu nebo cihelného zdiva), průměr vývrtu je cca 80-120 mm
 • Kopané sondy pro zjištění založení objektu, lokální odstranění omítek, odstranění krycí vrstvy výztuže u železobetonových konstrukcí atd..
 • Zjištění výztuže a krytí výztuže v železobetonových konstrukcích (destruktivní metodou)


Nedestruktivní zkoušky typu:

 • Schmidtovo kladívko – pro měření pevnosti v tlaku (beton, cihly, porobeton)
 • Měření polohy výztuže
 • Měření vlhkosti materiálů
 • Zjištění úbytku oceli ultrazvukem
 • Zjištění skladeb podlah, střešních konstrukcí, obvodových plášťů a zjištění dimenzí nosných prvků (pomocí jádrových vývrtů nebo kopaných sond)Zpět

Statika


Samostatnou kapitolou naší činnosti je komplexní činnost v oblasti statiky budov a konstrukcí.

Statické posudky a výpočty


Provádíme statické posudky, výpočty ve všech stupních přípravy stavby (konzultace při architektonické studii, dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení, dokumentace pro provádění stavby), návrhy a posudky pro betonové, zděné, ocelové konstrukce a dřevo-stavby.

Dále nabízíme posouzení poruch konstrukcí a návrh jejich sanací včetně materiálové technologie. Celková prohlídka objektu a zjištění příčin statických poruch (např. trhliny, deformace atd..) navrhneme řešení na zajištění a sanační opatření.

Cena za statický posudek na jednotlivou poruchu je 5000Kč (+ doprava a DPH). U složitějších statických posudků vč. projektové dokumentace se cena určuje individuálně.

Pro územní řízení


Nabízíme posouzení architektonické studie, návrh základního konstrukčního řešení z hlediska celkové proveditelnosti.

Pro stavební řízení (ohlášení stavby, stavební povolení) – nabízíme provedení podrobnějšího statického výpočtu (určení hlavních nosných prvků nosné konstrukce, založení, výkresy základů, výkresy tvarů monolitických konstrukcí, skladby montovaných betonových konstrukcí. Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb příloha č. 1.


Pro provádění stavby


Nabízíme podrobný statický výpočet s dimenzováním veškerých nosných konstrukcí, návrh a posouzení detailů a montážních styků. Dále provádíme kompletní výkresy výztuže vč. výkazu výměr.Zpět

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Ceník


Ceny prací stanovujeme individuálně pro každou zakázku.

Kolik stojí stavební průzkum?


Cena se pro každou zakázku určuje individuálně dle rozsahu . Samozřejmostí je kalkulace nákladů předem. Orientační cena za stavebně technický průzkum jednodušší stavby např. rodinný dům do 120 m2 je cca 5000 (+ doprava a DPH).

Kolik stojí prohlídka domu statikem?


Je naprosto nezbytné zjistit, v jakém stavu se nemovitost nachází. Při prohlídce statik upozorní na závady na statice stavby a odhadne rozsah a náklady na případné sanační práce. Prohlídku domu statikem doporučujeme zejména v případech:

 • Statický posudek střechy
 • Prohlídka před zateplením
 • Prohlídka před koupí
 • Výskyt statických poruch


Cena za prohlídku nemovitosti je 2000 – 4000 Kč (+ doprava a DPH). Veškeré ceny jsou individuální v závislosti na rozsahu a náročnosti.

Zpět